Name: French Polynesia

City Name Dial Code
French Polynesia689