Name: Algeria - Fixed

City Name Dial Code
Algeria - Fixed21320
Algeria - Fixed21321
Algeria - Fixed2131
Algeria - Fixed21322
Algeria - Fixed213982
Algeria - Fixed21380
Algeria - Fixed213983